Neden Psikoloğa Gidilir?

Psikolog insan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bu davranışların altında yatan sebepleri araştıran, davranış ve toplumsal ilişkiler hakkında görüş geliştirmeye çalışan, ve insanların problemleri hakkında farkındalık oluşturabilmesini sağlayan kişidir. Aslında psikolog kimdir diye sorulacak olursa psikolog ruhbilimcidir; yani insanların iç dünyalarına ayna tutan bir insandır. İnsan ruhunun derinliklerinde yatan;

 • Davranış şekilleri
 • Savunma mekanizmaları
 • Öz farkındalık düzeyi
 • Problem çözme becerileri
 • Sorunlarla baş etme yöntemleri psikologların uzmanlık alanıdır.

Psikolog Ne Yapar?

Psikologlar yukarıda bahsettiğimiz psikoloji ve davranışların altında yatan gerekçeler hakkında sürekli araştırma yapan, dinamik ve çözüm yolları geliştirmeye yardımcı kişilerdir. Psikologların iş tanımlarına gelince, psikolog ne iş yapar sorusuna yanıt olarak,  şunlardan sorumlu olduklarını söylemek mümkündür;

 • Davranışsal veya duygusal olarak kendisini olumsuz hisseden bireylerin davranışlarının altında yatan, olumsuz duygularına sebep olan nedenleri ortaya çıkarır; bireyin kendi iç dünyasını net bir şekilde görebilmesini sağlar.

psikologla görüşmek

 • İnsanlar arası ilişkilerde yeterlilik düzeyi hakkında öz farkındalık oluşturur.
 • Öfke kontrolü gibi bireyin tek başına baş etmekte güçlük çektiği konularda bireyi aydınlatır.
 • Aile bireyleri arasında yaşanan olumsuzluklarda bireylere terapiler uygulayarak davranışlar ve duygular üzerinde farkındalık yaratır.
 • Danışanlara birtakım testler uygulayarak ve danışanla görüşmeler yaparak onun iç dünyası hakkında, geçmiş yaşantılarının bugüne yansıması hakkında veriler toplayarak danışan ile bunları değerlendirir.
 • Danışan kişinin kendisine anlattıklarını hiç kimse ile paylaşmaz; ancak ortada tanık olunan veya bizzat işlenen adli bir vaka veya suç varsa bunu yetkililere bildirme zorunluluğu vardır.
 • Cezaevleri, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlarda bireylerle görüşerek yaşadıkları olumsuzlukları fark etmelerini, bireylerin kendi sorunlarıyla baş etme yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İnsanların savunma mekanizmaları geliştirerek sergiledikleri olumsuz davranışların altında yatan sebepleri danışan ile paylaşır; öz farkındalık oluşturmaya çalışır.
 • Bireysel görüşmeler veya gerekli konularda grup terapileri yaparak danışanların iç dünyalarını fark etmelerini sağlar.
 • Gerekli durumlarda psikiyatrist ile koordine biçimde çalışarak ilaç tedavisi ile tedavinin desteklenmesine yönlendirir.
 • Seminerler, eğitim ve konferanslar düzenleyerek yalnızca danışanları değil, bir psikolog olarak bütün toplumu aydınlatır.

Psikoloğa Kimler Gider?

Psikoloğun iş tanımı hakkında yukarıda verdiğimiz bilgilere ek olarak psikologankara.org gibi psikolog merkezlerine kimler gider sorusunu da kısaca yanıtlamak isteriz. Psikoloğa kendisinde olumsuz duygu ve davranışlar olduğunu hisseden, sorunlarıyla baş etmekte güçlük yaşayan, çalıştığı meslekten dolayı sürekli olumsuzluklarla veya travmatik olaylarla karşılaşan; kısaca modern dünyada yaşayan herkes gidebilir.